CVProff

CV-malerBloggKontaktHjelpesenter
Alle artiklerCV

Skrive personlig profil på CV-en: Med eksempler

CVProff

CVProff

Skrive personlig profil på CV-en: Med eksempler

Å skrive en god personlig profil på CV-en er en viktig del av jobbsøknaden. Profilen vil gi arbeidsgiveren et førsteinntrykk av deg som person, og er i mange tilfeller avgjørende for om du blir innkalt til intervju eller ikke.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du skriver en god personlig profil på CV-en, og gir deg samtidig flere gode eksempler på profiler.

Profil på CV-en: Kortversjonen

 • Personlig profil: En personlig profil er en kort oppsummering av dine egenskaper, ferdigheter og erfaringer. Formålet er at arbeidsgiveren skal få et raskt inntrykk av om du er egnet til stillingen.
 • Plassering på CV-en: Profilen bør plasseres høyt opp på CV-en, rett under kontaktinformasjonen, for å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet.
 • Tilpass til stillingen: Profilen bør tilpasses til stillingen du søker på, med fokus på relevante egenskaper og erfaringer som matcher stillingens krav.
 • Unngå generelle profiler: Du bør unngå generelle og overfladiske beskrivelser. Bruk konkrete eksempler fra tidligere erfaringer for å vise dine kvaliteter.
 • Beskriv erfaringer og prestasjoner: Utdyp gjerne med tidligere erfaringer og prestasjoner som underbygger dine kvaliteter.
 • Fokus på personlige egenskaper: Du bør fokusere på dine personlige egenskaper og hvordan disse kan bidra i stillingen.
 • Vær positiv og selvsikker: Formuler deg positivt og vis tro på at du kan lykkes i stillingen, uten å fokusere på egenskaper du ikke besitter.
 • Fatt deg i korthet: Profilen bør ikke overstige 5 – 6 setninger.

Hva er en personlig profil: Kort forklart

En personlig profil på CV-en er en kort oppsummering av dine viktigste egenskaper, ferdigheter og erfaringer. Formålet med profilen er å gi arbeidsgiveren et raskt innblikk i hvem du er som person, og hva du kan bidra med i stillingen.

Profilen bør være målrettet mot den spesifikke stillingen du søker på. Du bør fokusere på hvordan dine egenskaper og ferdigheter passer med kravene til stillingen.

En godt skrevet og gjennomtenkt personlig profil kan bidra til at du skiller deg ut i mengden, ved at du får arbeidsgiverens oppmerksomhet tidlig.

Plasser profilen høyt opp på CV-en

Apropos å fange oppmerksomheten til arbeidsgiveren. Vi anbefaler at du plasserer den personlige profilen høyt opp på CV-en. Gjerne rett under kontaktinformasjon og annen personalia.

På denne måten får arbeidsgiveren et raskt inntrykk av hvem du er, dine styrker og dine karrieremål. Ved å plassere profilen langt opp på CV-en, kan du tidlig fange oppmerksomheten til arbeidsgiveren.

I bunn og grunn fungerer jo profilen som en kort oppsummering av deg som person – som er gull verdt når arbeidsgiveren skal vurdere hvor godt du passer til stillingen.

Tips: I vår CV-bygger kalles profilen for kort oppsummering. Du kan fritt endre navn på seksjonen. Andre passende navn er profil, personlig sammendrag, om meg, personlig oppsummering og lignende.

Bruk våre CV-maler

Kom i gang med vår CV-bygger, og lag din profesjonelle CV på noen få minutter.

cta

Tilpass profilen til stillingen

Før du begynner å skrive den personlige profilen bør du tenke på hvilken stilling du søker på. Profilen bør alltid tilpasses til stillingen. På den måten kan du vise arbeidsgiveren at du har relevante egenskaper og kvaliteter som passer innenfor bransjen du søker jobb i.

Eksempelvis kan du fremheve din evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ om du søker på en stilling hvor dette er viktig. Søker du på en lederstilling kan du vise til tidligere erfaring med personalledelse og evnen til å motivere andre.

Unngå en generell og overfladisk profil

Mange gjør den feilen at de skriver en alt for generell personlig profil på CV-en. En generell og lite tilpasset personlig profil bør unngås. Årsaken er at profilen ikke vil gi arbeidsgiveren noen konkrete opplysninger om dine ferdigheter, erfaringer og kvaliteter.

I stedet for å fortelle arbeidsgiveren at du er “en pliktoppfyllende og hardtarbeidende person med gode kommunikasjonsevner”, bør du heller vise det gjennom konkrete eksempler fra tidligere erfaringer.

La oss ta et eksempel. Dersom du har erfaring fra kundeservice hvor du løste utfordringer for misfornøyde kunder på en gode måte, vil det være mer overbevisende å inkludere dette – til fordel for å bare skrive at du har gode kommunikasjonsevner.

Med en generell personlig profil risikerer du at CV-en blir sett på som lite engasjerende og overfladisk. Samtidig er sjansen liten for at du vil skille deg ut i mengden med en generell og lite konkret profil.

Tilpass derfor profilen både til stillingen du søker på, og til deg som person.

Sikre deg et intervju til drømmejobben med CVProff

Lag din profesjonelle CV på kun 10 minutter. Design og utform din CV-mal og søknad fra hvor som helst, og last ned direkte fra vår CV-bygger.

Start med en oppsummerende setning

En god personlig profil bør starte med en oppsummerende setning som fanger oppmerksomheten til arbeidsgiveren. Setningen bør oppsummere dine viktigste egenskaper, kvaliteter og erfaringer. På den måten kan du raskt vise arbeidsgiveren hvorfor akkurat du er riktig person for stillingen.

Under følger noen eksempler på oppsummerende setninger som kan brukes i første del av profilen.

 • Erfaren prosjektleder med sterk gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper.

 • Kreativ og løsningsorientert kommunikasjonsrådgiver med erfaring fra mediebyrå.

 • Ung og ambisiøs IT-student med lidenskap for webutvikling og programmering.

Setningen bør være kort og konsis, samtidig som den formidler dine viktigste kvaliteter og egenskaper.

Beskriv dine erfaringer og prestasjoner

Etter den oppsummerende setningen kan du utdype profilen med tidligere erfaringer, prestasjoner og kvaliteter. Her kan du trekke frem både arbeidserfaring, utdanning, frivillig arbeid og andre relevante aktiviteter.

Tips: Den personlige profilen er ikke det samme som en søknad. Fatt deg i korthet. Generelt sett bør ikke profilen være noe særlig lengre enn 5 – 6 setninger.

Når du beskriver dine erfaringer og prestasjoner bør du fokusere på konkrete resultater og situasjoner. Vis gjerne til tidligere prestasjoner som er relevante for stillingen du søker på. På den måten kan du underbygge at du har de egenskapene og kvalitetene arbeidsgiveren er på utkikk etter.

Et konkret eksempel

La oss se på et eksempel. Anta at du søker på en stilling innen salg, og at du har erfaring som butikksjef fra tidligere. I stedet for å skrive at du har erfaring som butikksjef, kan du trekke frem en spesifikk situasjon hvor du oppnådde gode resultater gjennom salg og kundebehandling.

Eksempelvis kan du inkludere at du økte omsetningen i butikken med 20% på et år ved å implementere nye salgsstrategier, med fokus på god kundebehandling. På denne måten viser du at du har evnen til å oppnå resultater gjennom salg, og samtidig tar vare på kundene.

Dette vil være være mye mer tydelig og imponerende for arbeidsgiveren, kontra en generell profil hvor du skriver at du er en “pålitelig og resultatorientert butikksjef”.

Fokuser på dine kvaliteter og egenskaper

Profilen trenger ikke nødvendigvis bare handle om tidligere erfaringer. Du kan også velge å fokusere på dine personlige kvaliteter og egenskaper. Ved å vise til kvaliteter og egenskaper kan du vise arbeidsgiveren hvem du er som person, og hvordan du kan bidra i stillingen.

Under ser du noen gode eksempler på kvaliteter og egenskaper som kan trekkes frem i profilen.

 • Løsningsorientert: Evner å finne løsninger på problemer og utfordringer som oppstår.

 • Kreativ: Evnen til å tenke nytt og komme opp med kreative løsninger.

 • Samarbeidsvillig: Arbeider godt i team, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 • Strukturert: Evnen til å planlegge og organisere arbeidet på en effektiv måte.

 • Stressmestring: Håndterer stress og pressede situasjoner på en god måte.

 • Initiativrik: Tar initiativ og handler på egenhånd, uten å bli fortalt hva du skal gjøre.

Alle kvaliteter og egenskaper er ikke like relevante for alle stillinger. Tenk derfor på hvilke egenskaper som er spesielt viktige for den aktuelle stillingen, og fokuser på disse i profilen.

Husk også at du bør underbygge påstandene. Å hevde at man er løsningsorientert og kreativ uten noen form for “bevis” vil raskt endte med en generell og ganske så overfladisk profil.

Vær positiv og selvsikker

Når du skriver den personlige profilen er det viktig at du formulerer deg positivt og selvsikkert. Vær stolt av dine prestasjoner og kvaliteter, og vis at du har troen på at du kan lykkes i stillingen du søker på.

Unngå å bruke negative formuleringer, eller å fokusere på egenskaper du ikke besitter. Profilen skal tross alt selge deg inn som en kvalifisert og egnet kandidat for arbeidsgiveren.

Om du velger å inkludere egenskaper du egentlig ikke innehar, vil du raskt kunne bli “avslørt” – enten på selve intervjuet, eller når du eventuelt tiltrer stillingen. På sikt kan arbeidsgiveren finne ut at du egentlig ikke er egnet til stillingen, som igjen kan ende med en dårlig referanse når du skal søke neste jobb.

Hold profilen kort og konsis

Vi gjentar det igjen. Profilen på CV-en din bør være kort og konsis. Normalt sett trenger ikke profilen være lengre enn maksimalt 5 – 6 setninger.

Ved å holde profilen kort og konsis gjør du det enklere for arbeidsgiveren å få et raskt inntrykk av deg som person. Samtidig unngår du en lang CV som trekker seg over flere sider.

Eksempler på personlige profiler

Vi vet at det kan være vanskelig å skrive en god personlig profil på CV-en. For å hjelpe deg på vei har vi satt sammen noen gode eksempler på personlige profiler til ulike yrker. Disse eksemplene kan du bruke som inspirasjon når du skal skrive din egne personlige profil.

Tips: I CV-byggeren kan du bruke vår tilpassede AI-assistent, som vil skrive en profil for deg basert på nøkkelordene du gir den.

Profil for salgssjef

Erfaren salgssjef med dokumenterte resultater innenfor B2B-salg. Ledet et salgsteam på 15 personer, og økte omsetningen med 30% på ett år. Dyktig til å utvikle salgsstrategier, og bygge sterke relasjoner med kunder.

Profil for prosjektleder

Sertifisert prosjektleder med 5 års erfaring fra IT-bransjen. Ledet implementeringen av et stort IT-prosjekt for en kunde, og leverte innenfor tid, budsjett og kvalitet. Stor suksess med å koordinere prosjektteam, og sikre god kommunikasjon med interessenter.

Profil for ingeniør

Maskiningeniør med 8 års erfaring fra produksjonsindustrien. Spesialisert innenfor automatisering og robotteknologi. Ledet implementeringen av et automatiseringsprosjekt som reduserte produksjonstiden med 20%.

Profil for lærer

Engasjert lærer med 10 års erfaring fra grunnskolen. Spesialisert innenfor matematikkundervisning. Har utviklet undervisningsmetoder som tilpasses ulike studenter, og økte karakterene til elevene med 15% på to år.

Profil for sykepleier

Registrert sykepleier med 5 års erfaring fra akuttmottaket. Har raskt vurdert og håndtert akutte situasjoner under press. Kjent for empatisk omsorg ovenfor pasienter og pårørende..

Profil for regnskapsfører

Regnskapsfører med 7 års erfaring fra revisjonsfirma. God kjennskap til regnskapsføring for små og mellomstore bedrifter. Nøyaktig og effektiv med håndtering av regnskapsoppgaver, med god kjennskap til regnskapssystemet Tripletex.

Profil for programvareutvikler

Programvareutvikler med 6 års erfaring innenfor utvikling av mobilapplikasjoner. Har utviklet flere applikasjoner med fokus på brukervennlighet og design. Dyktig til å løse komplekse problemer, med erfaring fra testdrevet utvikling.

Profil for HR-leder

HR-leder med 8 års erfaring fra internasjonale selskaper. Har utviklet og implementert HR-strategier som støtter opp om forretningsmålene. God kjennskap til arbeidsrett, og har ledet suksessfulle prosesser knyttet til rekruttering og konflikthåndtering.

Oppsummering

En god personlig profil på CV-en er viktig for å vekke arbeidsgiverens interesse, og overbevise om at du er den rette kandidaten for stillingen.

Tilpass profilen til den aktuelle stillingen, og fokuser på dine kvaliteter, egenskaper og erfaringer. Pass på at profilen ikke blir for generell, og hold deg til maksimalt 5 – 6 setninger.

Ved å følge tipsene i denne artikkelen kan du skrive en personlig profil som skiller seg ut, og dermed øker sjansene dine for å lande drømmejobben!

Sikre drømmejobben med en profesjonell CV

Med en profesjonell CV øker du sjansen betraktelig for å bli innkalt til intervju for din drømmejobb. Skill deg ut i mengden med en unik og tiltalende CV laget med vår avanserte CV-bygger.

 • Fang oppmerksomheten til arbeidsgiveren.
 • Skill deg ut fra andre jobbsøkere.
 • Lag en profesjonell CV på kun 10 minutter.
 • Øk sjansene for intervju betraktelig.
 • Last ned din ferdige CV-mal direkte fra oss.
 • Forhåndsvis din CV med våre interaktive CV-bygger.
cv

LAG EN GOD CV

Kom i gang med din profesjonelle CV i dag.


CVProff

CVProff

CVProff tilbyr et bredt utvalg verktøy og ressurser for å hjelpe deg med å lage en profesjonell CV og søknad / følgebrev. Med vår avanserte CV-bygger kan du velge mellom over 15 ulike CV-maler. Vår AI-robot hjelper deg med å skrive gode oppsummeringer for både arbeidserfaring og utdanning. Med CV-byggeren kan du også tilpasse både farger, skriftstørrelse og rekkefølge på innholdet i CV-en. Det samme gjelder for våre søknadsmaler. Her får du komplette følgebrev i ulike design, og AI-roboten hjelper deg med å utforme gode tekster basert på stillingen du skal søke på. Vårt mål er å hjelpe deg med å lande drømmejobben, ved å gi deg de beste verktøyene og ressursene.


Relaterte artikler