CVProff

CV-malerBloggKontaktOm ossHjelpesenter

Vilkår og betingelser

Ved å benytte deg av CVProffs tjenester og nettside, godtar du disse vilkårene for bruk.

Tjenestebeskrivelse

CVProff tilbyr digitale verktøy og tjenester for opprettelse av CV-er og følgebrev. Tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til, muligheten til å generere, redigere, lagre, og dele profesjonelle CV-er og følgebrev med potensielle arbeidsgivere.

CVProff er drevet av Leadhouse, heretter “CVProff”, “vi”, “oss”, eller “vår”.

Forpliktelser som bruker

Som bruker forplikter du deg til å bruke CVProffs tjenester på en ansvarlig måte, i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Misbruk av tjenestene, inkludert forsøk på å få uautorisert tilgang til systemer eller data, er strengt forbudt.

  • Korrekt informasjon: Du forplikter deg til å oppgi korrekt og oppdatert informasjon ved opprettelse og redigering av din CV og dine følgebrev. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, personlige opplysninger, utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring og kontaktinformasjon.
  • Ulovlig bruk: Du skal ikke bruke CVProffs tjenester til ulovlige formål, inkludert, men ikke begrenset til, bedrageri, identitetstyveri, eller overføring av ulovlige materialer.
  • Immaterielle rettigheter: Du forplikter deg til ikke å laste opp, integrere, eller på annen måte inkludere innhold i din CV eller følgebrev som krenker andres opphavsrett, varemerke, patent, handelshemmelighet, eller andre immaterielle rettigheter.
  • Sikkerhet: Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til din brukerkonto ved å holde påloggingsinformasjonen konfidensiell. Du skal umiddelbart varsle CVProff om uautorisert bruk av din konto eller andre sikkerhetsbrudd.
  • Begrenset tilgang: Tilgang til og bruk av bestemte tjenester på CVProff kan være betinget av spesifikke krav eller abonnementer. Du forplikter deg til ikke å omgå disse begrensningene.
  • Ansvar for innhold: Du bærer det fulle ansvaret for innholdet i din CV og følgebrev. CVProff tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller påliteligheten av innholdet som leveres av brukerne. Du erklærer og garanterer at du har rett til å bruke alt innhold du inkluderer i dine dokumenter.
  • Skadelig innhold: Du forplikter deg til å avstå fra å sende eller laste opp skadelig kode, virus, eller annen programvare som kan skade CVProffs nettside, servere, eller andre brukeres enheter.

Betalingsvilkår

Som bruker av CVProff, aksepterer du følgende betalingsvilkår og abonnementsbetingelser.

Betalingsmetoder

CVProff aksepterer betaling gjennom anerkjente betalingsløsninger som inkluderer, men er ikke begrenset til, kredittkort, PayPal, og Google Play. Du bekrefter at du er autorisert til å bruke den valgte betalingsmetoden og at du vil oppgi korrekt og fullstendig informasjon relatert til din betalingsmetode.

Betaling for tjenestene hos CVProff håndteres av Stripe.

Betaling for tjenester

Betaling kreves for tilgang til visse tjenester tilbudt av CVProff, inkludert, men ikke begrenset til, avanserte CV-byggingsfunksjoner, nedlastinger i ulike formater, og tilpassede følgebrev. Priser for disse tjenestene vil være tydelig oppgitt på vår nettside.

Abonnementsbetingelser

Våre tjenester tilbys gjennom en abonnementsmodell, hvor du blir fakturert på en gjentagende basis (for eksempel månedlig eller årlig), avhengig av valgt abonnementstype. Abonnementsgebyrer vil bli belastet automatisk fra den betalingsmetoden du har angitt ved registrering for abonnementet.

Avbestillingsrett

Du kan si opp ditt abonnement når som helst. For å avbestille, følges avbestillingsprosedyrene som er angitt på vår nettside. Avbestilling vil tre i kraft ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden, og du vil ikke bli belastet for neste periode.

Refusjon

Alle salg er endelige, og refusjoner vil ikke bli gitt etter at de betalte funksjonene er blitt benyttet. Unntak fra dette vil vurderes på en sak-til-sak basis, ved CVProffs skjønn.

Som bruker hos CVProff har du krav på 14-dagers angrerett på ditt kjøp. Angreretten bortfaller ved påbegynt nedlastning av CV og / eller søknad.

Endring i pris og tjenester

CVProff forbeholder seg retten til å endre priser, abonnementsbetingelser, og tilgjengelige tjenester. Eventuelle endringer vil bli kommunisert til deg før de trer i kraft.

Sen og manglende betaling

Ved sen betaling eller manglende betaling forbeholder CVProff seg retten til å suspendere eller avslutte tilgangen til tjenestene. Du vil bli holdt ansvarlig for alle omkostninger og gebyrer knyttet til innkreving av ubetalte beløp.

Ved å benytte CVProffs tjenester, aksepterer du disse betalingsvilkårene og betingelsene i sin helhet.

Opphavsrett

CVProff.no og dets innhold, inkludert, men ikke begrenset til nettstedets design, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lyd- og videoklipp, grensesnitt, samt koden og programvaren som brukes til å implementere tjenesten, er beskyttet under opphavsrettsloven, varemerkeloven, og andre lover om immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranse.

Alle disse elementene eies, kontrolleres av eller lisensieres til Leadhouse, og er beskyttet av opphavsrettslige og andre immaterielle rettigheter.

Brukerinnhold

Når du bruker CVProff til å lage dine CV-er og følgebrev, registreres det en hel del personlig informasjon. All informasjon, data, tekst, bilder, eller annet materiale som du legger inn, laster opp, eller på annen registrerer via vår plattform i form av CV-er og følgebrev, anerkjennes som ditt brukerinnhold. Som bruker av CVProff, beholder du fullt eierskap og rettigheter til ditt brukerinnhold.

Ansvarsfraskrivelse

CVProff garanterer ikke for nøyaktigheten av informasjonen som presenteres i CV-ene og følgebrev generert gjennom våre tjenester. Vi er heller ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tap som følge av bruk av våre tjenester.

CVProff tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i tjenestene som tilbys. Tjenestene leveres “som de er” og “som tilgjengelig” uten noen form for garantier, verken uttrykt eller underforstått.

Endringer i tjenestene og vilkårene

CVProff forbeholder seg retten til å endre tjenestene og disse vilkårene. Ved vesentlige endringer vil brukerne bli varslet via e-post.

Kontaktinformasjon

For spørsmål relatert til disse vilkårene eller tjenestene til CVProff, vennligst kontakt oss via [email protected].

Ved å benytte deg av CVProffs tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene i sin helhet.