CVProff

CV-malerBloggKontaktHjelpesenter
Alle artiklerCV

Språkkunnskaper på CV: Slik gjør du det

CVProff

CVProff

Språkkunnskaper på CV: Slik gjør du det

I hvilke tilfeller bør man inkludere språkkunnskaper på CV-en? Og når bør man sløyfe det fullstendig? Vi gir deg informasjonen du trenger.

Språkkunnskaper på CV-en er et tema som ofte kan føre til litt forvirring blant jobbsøkere. Noen tenker det er helt unødvendig å inkludere, mens andre tar med alle språkene de har litt kjennskap til på CV-en.

I denne artikkelen ser vi nærmere på ulike situasjoner hvor det er lurt å inkludere språk på CV-en, og i hvilke situasjoner du ikke trenger å nevne noe om språkkunnskapene dine.

Kortversjonen

 • Språkkunnskaper på CV-en: Språk er en ferdighet du nesten alltid kan inkludere på CV-en. Spesielt om du har gode ferdigheter i ett eller flere fremmedspråk.
 • Kan vise kulturell forståelse: Å beherske fremmedspråk kan vise at du har evnen til å samhandle med personer fra andre kulturer. Dette kan være spesielt viktig for bedrifter med internasjonale kunder eller partnere.
 • Unntak for språk på CV-en: Ikke nødvendig å nevne morsmål for innfødte, eller svært begrensede språkkunnskaper som ikke bidrar i jobbsammenheng.
 • Les stillingsutlysningen nøye: Inkluder spesifikke språk som er nevnt i stillingsutlysningen, og vis disse øverst i språkseksjonen på CV-en for å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet.
 • Vær ærlig om språkkunnskapene: Det er viktig å være realistisk og ærlig om nivået på språkferdighetene dine for å unngå misforståelser og skuffelser hos arbeidsgiver.
 • Presentasjon av språkkunnskaper: Du kan velge å presentere språkkunnskapene på flere ulike måter.
  • Enkel beskrivelse fra nybegynner til morsmål.
  • Med nivåer fra 1 til 5.
  • Med nivåsystemet fra Det europeiske råd, som går fra A1 til C2.

Bruk våre CV-maler

Kom i gang med vår CV-bygger, og lag din profesjonelle CV på noen få minutter.

cta

Når bør språkkunnskaper inkluderes på CV-en?

Som jobbsøker er hovedmålet å overbevise arbeidsgiveren om at du er den rette personen for jobben. Samtidig har arbeidsgiveren et mål om å finne den personen som best kan løse oppgavene knyttet til stillingen.

Uavhengig av hvilken stilling du søker på, er det noen egenskaper og ferdigheter som nesten alltid er attraktive for arbeidsgiverne. Eksempler på slike ferdigheter er evnen til å samarbeide med andre, løse problemer, ta initiativ – og ikke minst. Språkkunnskaper.

Språk er en av de ferdighetene / kunnskapene du nesten alltid kan inkludere på CV-en. Det er spesielt nyttig å inkludere språk om du har gode ferdigheter i ett eller flere fremmedspråk.

Uansett om stillingsutlysningen nevner språkkunnskaper eller ikke, er det relativt stor sjanse for at kunnskapene dine kan være nyttige for arbeidsgiveren. Stadig flere bedrifter har internasjonale samarbeidspartnere / kunder, og språkene du kan vil raskt kunne komme til nytte.

Kan vise kulturell forståelse

Å beherske et fremmedspråk viser ikke bare at du kan kommunisere med personer fra andre land. Det kan også vise en viss grad av kulturell forståelse, og at du enklere kan samhandle med personer fra andre kulturer.

Dette kan være spesielt viktig dersom bedriften har internasjonale kunder, eller samarbeider med partnere fra andre land.

Språk på CV-en: Unntakene

Språkkunnskaper kan nesten alltid inkluderes på CV-en. Her er det altså noen unntak til regelen.

Søker du jobb i Norge, og er norsk, er det generelt sett ikke nødvendig å nevne noe om at du kan norsk på CV-en. I verste fall vil det kunne fremstå som litt “desperat” om du løfter frem de knallgode ferdighetene dine i morsmålet.

Det samme gjelder om du har svært begrensede kunnskaper for ett eller flere språk. Å be om regningen på restaurant i Spania er tross alt ikke det samme som å beherske spansk på grunnleggende nivå.

Les stillingsutlysningen nøye

Er det nevnt noe i stillingsutlysningen om at visse språk er ønskelig? Da bør du inkludere disse språkene.

Språkene som nevnes i stillingsutlysningen bør listes ut øverst blant språkkunnskapene dine. På denne måten ser arbeidsgiveren raskt at du behersker de rette språkene, og du vil kunne skille deg ut blant andre jobbsøkere.

Vær ærlig om språkkunnskapene dine

Det er viktig at du er ærlig ovenfor arbeidsgiveren. Hvis du oppgir at du behersker et språk flytende, forventer arbeidsgiveren at du kan kommunisere godt på dette språket.

Skulle det vise seg senere at du ikke behersker språket like godt, kan det føre til misforståelser og frustrasjon for arbeidsgiveren.

La oss ta et eksempel.

Engelsk er jo et ganske så vanlig språk å beherske på grunnleggende nivå i Norge. Vi har tidligere snakket med en arbeidsgiver innenfor kundeservice, og en gjentaker er at søkerne oppgir at de behersker engelsk enten godt eller flytende. Når engelskspråklige kunder har ringt, har det for øvrig vist seg at langt fra alle behersker engelsk godt – selv om de skrev det på CV-en.

Budskapet er at du bør være ærlig om språkkunnskapene dine, både ovenfor deg selv og arbeidsgiveren. Tenk deg nøye om før du rangerer hvor godt du kan språket, og ta gjerne en rask språktest på nett.

Hvordan bør du presentere språkkunnskapene på CV-en?

Når du har bestemt deg for å inkludere språkkunnskaper på CV-en, bør du tenke på hvordan ferdighetene skal presenteres.

De vanligste måtene å presentere språkkunnskaper på CV-en er ved hjelp av ord, eller et nivå fra 1 til 5. Eventuelt kan du bruke skalaen for språkkunnskaper fra Det europeiske rådet.

Presentere språkkunnskaper med nivå

Presentasjon av språkkunnskaper med ord er en enkel og vanlig måte å gjøre det på. Her er det vanlig å rangere ferdighetene fra nybegynner til morsmål.

 • Nybegynner.
 • Grunnleggende.
 • Mellomnivå.
 • Flytende.
 • Morsmål.

Med våre CV-maler kan du enkelt velge om språkkunnskapene skal vises med eller uten ferdighetsnivå.

Velger du med nivå, kan du velge et nivå fra 1 – 5. Om du velger å vise uten ferdighetsnivå, kan du selv skrive nivået i tekstfeltet for språket.

Nivåer fra det europeiske rådet

Presentasjon av språkkunnskaper med nivåer er spesielt vanlig blant IT-selskaper. Her brukes det ofte et system med nivåer fra A1 til C2, hvor C2 er det høyeste nivået.

Systemet er utarbeidet av det europeiske rådet, og brukes for å beskrive språkkunnskaper på en mer detaljert måte. Nivå A1 betyr at man har svært begrensede kunnskaper, mens C2 betyr at man behersker språket på morsmålsnivå.

 • A1: Du kan kommunisere på helt grunnleggende nivå.
 • A2: Du behersker enkle samtaler, og kan lese og forstå enkle tekster.
 • B1: Du forstår tekst og tale om emner du har kjennskap til. Evner å skrive enkle tekster.
 • B2: Du forstår mer avanserte tekster, og kan delta i mer spontane samtaler med flytende språk.
 • C1: Du forstår språket på en svært god måte, og behersker å snakke / skrive på en mer kompleks måte.
 • C2: Det høyeste nivået. Du behersker språket svært godt, og er ikke begrenset av ferdighetene dine.

Sikre deg et intervju til drømmejobben med CVProff

Lag din profesjonelle CV på kun 10 minutter. Design og utform din CV-mal og søknad fra hvor som helst, og last ned direkte fra vår CV-bygger.

Spesielt nyttig i disse bransjene

Selv om språkkunnskaper generelt sett er en god ferdighet å inkludere på CV-en, er det spesielt nyttig i enkelte tilfeller.

Søknad på stillinger med internasjonalt fokus

Søker du på stillinger hvor det er et stort fokus på internasjonalt samarbeid, er det spesielt gunstig med språkkunnskaper. Dette gjelder spesielt dersom bedriften har internasjonale kunder eller samarbeidspartnere.

Eksempler på slike stillinger kan være innen markedsføring, salg, konsulentvirksomhet eller ledelse. Her er det vanlig at man samarbeider med personer fra ulike land, som gjør det viktig med god kommunikasjon på tvers av språk og kultur.

Behersker du eksempelvis spansk, kan dette være spesielt gunstig dersom du søker på en stilling hvor bedriften har mange kunder fra spansktalende land.

Internasjonale selskaper

For stillinger i internasjonale selskaper er det ofte en fordel å inkludere språkkunnskaper på CV-en. I selskaper med flere avdelinger i ulike land, er det vanlig at man kommuniserer på flere språk.

Her kan språkkunnskaper være spesielt nyttig, da det viser at du kan kommunisere effektivt med kolleger fra ulike land.

Stillinger innen reiseliv og turisme

For stillinger innen reiseliv og turisme er det svært vanlig at man må beherske flere språk. Her er det spesielt viktig å inkludere språkkunnskaper på CV-en, da det ofte er et krav at man behersker språkene til de mest vanlige turistnasjonalitetene.

Søker du eksempelvis på en stilling som reiseleder i Norge, er det vanlig at man må beherske både engelsk, tysk og eventuelt et annet skandinavisk språk.

Konklusjon

Uansett hvilken stilling du søker på, er det generelt sett lurt å inkludere språk på CV-en. Å beherske et eller flere fremmedspråk viser arbeidsgiveren at du har evnen til å kommunisere på tvers av språk og kulturer, og kan øke sjansene for at du sikrer drømmejobben.

Unntaket fra regelen er om du er fra Norge og kun behersker norsk, eller om du har svært begrensede kunnskaper for et fremmedspråk.

Les også: Slik skriver du en personlig profil på CV-en

Sikre drømmejobben med en profesjonell CV

Med en profesjonell CV øker du sjansen betraktelig for å bli innkalt til intervju for din drømmejobb. Skill deg ut i mengden med en unik og tiltalende CV laget med vår avanserte CV-bygger.

 • Fang oppmerksomheten til arbeidsgiveren.
 • Skill deg ut fra andre jobbsøkere.
 • Lag en profesjonell CV på kun 10 minutter.
 • Øk sjansene for intervju betraktelig.
 • Last ned din ferdige CV-mal direkte fra oss.
 • Forhåndsvis din CV med våre interaktive CV-bygger.
cv

LAG EN GOD CV

Kom i gang med din profesjonelle CV i dag.


CVProff

CVProff

CVProff tilbyr et bredt utvalg verktøy og ressurser for å hjelpe deg med å lage en profesjonell CV og søknad / følgebrev. Med vår avanserte CV-bygger kan du velge mellom over 15 ulike CV-maler. Vår AI-robot hjelper deg med å skrive gode oppsummeringer for både arbeidserfaring og utdanning. Med CV-byggeren kan du også tilpasse både farger, skriftstørrelse og rekkefølge på innholdet i CV-en. Det samme gjelder for våre søknadsmaler. Her får du komplette følgebrev i ulike design, og AI-roboten hjelper deg med å utforme gode tekster basert på stillingen du skal søke på. Vårt mål er å hjelpe deg med å lande drømmejobben, ved å gi deg de beste verktøyene og ressursene.


Relaterte artikler